miércoles, 6 de febrero de 2013

Marques de picapedrer

"Las marques de picapedrer són signes lapidaris que pertanyen a la categoria de signatures personals dels canters, aparelladors i Mestres d'Obra, que en molts casos servien per assenyalar el treball realitzat per cadascún, per així determinar el salari corresponent".

Viollet le Duc 

"Els signes lapidaris són marques personals de cada canter referents al seu nom (amb forma d'inicial o monograma), a les seves creences o devocions (un objecte simbòlic o alegòric), al seu estat social o professió passada o present (un signe d'esclavitud o un útil) o a l'època en que es va labrar l'obra (un signe astrològico, etc.)"

Juan Luís Puente López

Les marques o signatures de picapedrer són inscripcions fetes sobre les pedres dels murs que identifiquen qui les ha fet. Solen ser inscripcions en forma d'inicials del nom del canter, insígnies personals o imatges relacionades amb la familia de qui les ha fet. A vegades poden ser també animals o qualsevol imatge que representi el pseudònim del fabricant. Poc sovint apareix el nom complet de l'autor acompanyat de l'expressió llatina "me fecit" (em va fer).

També hi deixaven inscripcions els Mestres d'obres i els promotors de les obres. Fins i tot els restauradors quan hi intervenien després d'un terratrèmol, desastre natural o guerra. 

En algunes pedres també s'hi observen inscripcions que fan referència a la seva col.locació al mur per facilitar-ne la construcció.

Las formes d'aquestes marques són molt variades i imaginatives: creus, lletres, números, figures geomètriques, eines de treball, objectes religiosos, símbols d'Alquímia, instruments musicals, animals o vegetals.

Es deixen de realitzar a partir del segle XVII. 

La ciència que les estudia és la gliptografia. És una ciència jove, ja que fins al segle XX no se li va fer gaire cas a aquestes inscripcions. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario